Kuźnia talentów

Rozwój wiedzy szkolnej w praktyce

Kuźnia talentów ma na celu pomóc zdolnym uczniom, laureatom konkursów i olimpiad, na dalsze poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności. Dlatego też oferujemy m.in. praktyki dla licealistów i działalności pozalekcyjne.

Podopieczni fundacji, w ramach kuźni talentów mają możliwość wzięcia udziału m.in. w zajęciach na uczelni, kołach naukowych, oraz pomagać przy projektach partnerskich firm.

Ciekawym rozwiązaniem jest również job shadowing. Jest to forma nauki w praktyce, polegająca na tym, iż, w tym wypadku, uczeń, towarzyszy przez cały dzień pracownikowi danej profesji. Dzięki temu może zaobserwować jak wygląda zawód, którym chciałby się w przyszłości zajmować i dojść do wniosków, czy rzeczywiście jest to coś, co go interesuje.

Finansowanie studiów za granicą.

Działalność The Swan Foundation w dużej mierze opiera się konkretnej pomocy finansowej, jaką jest dofinansowanie studiów za granicą. Ogromna część zdolnej młodzieży nie rozwija swoich talentów, ze względów finansowych. Nawet wszelkie działalności pozaszkolne są poza ich możliwościami.

Studia za granicą dają bardzo duże możliwości i pozwalają na dobry start w przyszłość. Przy udzielonym stypendium naukowym pole do działania jest znacznie rozszerzone.

Ze swojej strony zachęcamy uczniów, aby również na własną rękę szukali źródeł finansowania, stypendium edukacyjnego, w lokalnym środowisku, np. w urzędzie miasta, gminy, czy u marszałka województwa.

Aby osiągnąć zamierzone efekty i sukces, ciągła nauka, pogłębianie swojej wiedzy jest elementem nieodzownym. Warto już od najmłodszych lat angażować się w udział w konkursach, warsztatach, etc. Pokazuje to, iż młody wiek nie oznacza ciągłej zabawy i rozrywki, a jest wręcz doskonałym momentem na inwestowanie w swoją przyszłość.

Partnerzy
fundacji