Biznes

Aby zostać przyjętym na renomowane światowe uniwersytety, należy osiągnąć ponad przeciętne wyniki podczas egzaminów. Tak dobre wyniki są wynikiem wielu godzin pracy ucznia.Podczas aplikacji na uniwersytety zagraniczne sama wiedza merytoryczna nie wystarcza, aby osiągnąć sukces.

Bardzo istotnym atutem podczas aplikacji są odbyte staże,  warsztaty lub job shadowing zawodów powiązanych tematycznie z wymarzonym kierunkiem studiów.  Każdy uczeń musi wykazać swoje zainteresowania także w działalnościach wykonywanych pozalekcyjnie.   Bardzo istotne jest rozwijanie wiedzy ponad  ramy programowe, np. przez projekty badawcze, warsztaty w laboratoriach, działania pod okiem specjalistów.

The Swan Foundation poprzez własną infrastrukturę lub przez współpracę z firmami partnerskimi rozwija zainteresowania ucznia w zgodzie z oczekiwaniami danej uczelni. Fundacja buduje sieć  firm współpracujących,  które w ramach swojej działalności są w stanie wspierać młodych zdolnych Polaków, np. poprzez Job shadowing  w kancelarii prawnej, laboratorium chemicznym, czy matematycznym.

W przypadku uczniów, którzy marzą o studiach ekonomicznych lub związanych z biznesem, staramy się zapewnić możliwość uczestnictwa w warsztatach i zajęciach na wyższych uczelniach ekonomicznych lub dać możliwość przyglądania się pracy praktyków biznesowych poprzez współpracę z firmami partnerskimi, które działają w obszarze ekonomii, finansów i prowadzenia przedsiębiorstwa.

Nasi podopieczni mają możliwość udziału w :
– zajęciach z matematyki, ekonomii, ekonometrii czy statystyki na wyższych uczelniach
– job shadowing oraz pomoc przy projektach EY
– job shadowing w firmach partnerskich fundacji
– kołach naukowych na wyższych uczelniach ekonomicznych
– spotkaniach z praktykami danych dziedzin
– w konferencjach związanych z biznesem i ekonomią

Pracujesz w firmie medycznej, związanej z biznesem, laboratorium, jesteś inżynierem lub prawnikiem? Twoja firma jest otwarta na pomoc wybitnie zdolnym? Dołącz do nas – zaproś ucznia do swojej firmy! Pomóż realizować ambitne marzenia!