Cel fundacji

Celem The Swan Foundation jest pomoc zdolnej młodzieży w realizacji ich marzeń o studiach na zagranicznych uczelniach o światowej renomie. Jest to marzenie ambitne, wymagające ciągłego pogłębiania wiedzy i dużej dyscypliny. Otrzymanie przez naszego podopiecznego listu potwierdzającego przyjęcie na wybraną uczelnię jest dla nas dumą i celem, do którego dążymy.

Działalność fundacji

Zdajemy sobie sprawę, że upragniony finał przyjęcia na uczelnię to nie tylko intensywna nauka i poszerzanie wiedzy. To również kwestia zgromadzenia odpowiedniego budżetu na czesne oraz opłacenie kosztów utrzymania, która często stanowi wyzwanie dla uczniów i ich rodzin. To również aspekt odpowiedniego pokierowania młodzieży i wskazanie obszarów zajęć i działalności pozaszkolnych.

Dlatego w ramach The Swan Foundation, skupiamy się na trzech poniższych aspektach:

  • Kuźnia talentów – rozwój wiedzy szkolnej w praktyce
  • Wsparcie w finansowaniu studiów
  • Wsparcie w aplikacji

Nasi podopieczni

Podopieczni Fundacji, to ambitni, zdolni uczniowie, laureaci olimpiad i konkursów kuratoryjnych. Ich chęć zgłębiania wiedzy znacznie wybiega poza standardowe ramy programu edukacyjnego w szkołach ponadgimnazjalnych. Aby zostać przyjętym na renomowane światowe uniwersytety, należy osiągnąć ponad przeciętne wyniki podczas egzaminów. Tak dobre wyniki są wynikiem wielu godzin pracy ucznia.

Nie wystarczą jedynie dobre oceny na świadectwie oraz wysoki wynik maturalny. Każdy uczeń musi wykazać swoje zainteresowania także w działalnościach wykonywanych pozalekcyjnie. Bardzo istotne jest rozwijanie wiedzy ponad ramy programowe, np. przez projekty badawcze, warsztaty w laboratoriach, działania pod okiem specjalistów. The Swan Foundation poprzez własną infrastrukturę (np. laboratorium od listopada 2016 ) lub przez współpracę z firmami partnerskimi rozwija zainteresowania ucznia w zgodzie z oczekiwaniami danej uczelni. Fundacja buduje sieć firm współpracujących, które w ramach swojej działalności są w stanie wspierać młodych zdolnych Polaków, np. poprzez job shadowing w kancelarii prawnej, laboratorium chemicznym, czy matematycznym.

Fundacja kładzie nacisk również na wyrobienie prospołecznych postaw ucznia. Fundacja podpowiada, które programy wolontariatu są wartościowe pod kontem konkretnej uczelni, które koła naukowe na uczelniach wyższych należy rozważyć. Zagraniczne uniwersytety z dużym zainteresowaniem śledzą aktywną pracę własną ucznia również pod tym kontem. Są to często elementy decydujące o przyjęciu na daną uczelnię.

Fundacja współpracuje z wyższymi uczelniami oraz firmami prywatnymi. Pomaga swoim podopiecznym w uzyskaniu miejsca podczas praktyk np. w laboratorium genetycznym, laboratorium robotyki, czy w znanej kancelarii prawnej. W ramach współpracy z uczelniami wyższymi Fundacja stara się zapewnić udział podopiecznych w ciekawych kołach zainteresowań.

Partnerzy fundacji