Dofinansowanie studiów za granicą

Koszt zagranicznych studiów to również duże wyzwanie finansowe dla ucznia i jego rodziny. Koszty czesnego oraz utrzymania podczas studiów np. w Anglii są znacznie wyższe od kosztów zajęć dodatkowych podczas nauki w liceum w Polsce. Jako fundacja, staramy się wspomóc podopiecznych i zmniejszyć barierę związaną kosztami umożliwiając dofinansowaniem studiów za granicą poprzez konkursy stypendialne, czy edukacyjne programy stypendialne.

Ile kosztują studia w Anglii i USA?

Poziom budżetu, który należy zebrać na czesne oraz pokrycie kosztów utrzymania studenta (np. w Anglii lub USA), staje się często barierą uniemożliwiającą rozpoczęcie studiów na wymarzonej zagranicznej uczelni.

Koszty roczne studiów
w USA (Stanach Zjednoczonych)
Koszty roczne studiów
w Anglii (Wielkiej Brytanii)
czesne 45 000 $ (Harvard University) 9 000 £
46 000 $ (New York University)
akademik 7500 $ 5500 – 8500 £
mieszkanie 2700 – 3600 £
wyżywienie 470 $ 540 £
ubezpieczenie 3000 $ 300 £
opłaty dodatkowe 2000 $ 200 £
wydatki osobiste 2000 $
Łącznie ok. 60 000 $ ok. 20 000 £

Koszty studiów w Anglii wydają się bardzo wysokie, ponieważ samo czesne to średnio £9000 rocznych kosztów czesnego. W przypadku studiów w USA jest to natomiast ok 45 000 $ (Harvard University). Do tego należy doliczyć pozostałe koszta takie jak akademik, wyżywienie i inne opłaty. W tej sytuacji możliwość skorzystania z grantów i stypendiów i innych źródeł finansowania, jest szansą na skuteczne obniżenie bariery finansowej i możliwością studiowania na wybranej uczelni.

Konkurs stypendialny 2016/2017

Zadaniem Fundacji jest wsparcie w finansowaniu studiów za granicą. Dlatego na rok 2016/2017 wprowadzamy konkurs dla uczniów The Swan School.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się z końcem sierpnia 2017.
Kryteria, które będą brane pod uwagę, to:

  • wynik z matury międzynarodowej IB lub matury polskiej,
  • test merytoryczny organizowany przez The Swan School,
  • rozmowa z uczniem.

Formularze aplikacyjne przystąpienia do konkursu można przesyłać na adres konkurs@theswanfoundation.pl do 1 do 31 lipca 2017 roku.

Pomoc finansową w ramach konkursu otrzyma łącznie 10 uczniów.

Wszystkim zdolnym uczniom, studentom i młodym naukowcom – polecamy i zachęcamy także, by szukać stypendiów naukowych i źródeł finansowania, grantów w środowisku lokalnym np. w urzędzie miasta, gminy, u marszałka województwa.

Twoje wsparcie dla The Swan Foundation
pozwoli studiować najzdolniejszej młodzieży
na najlepszych światowych uniwersytetach.

Nr rachunku (Alior Bank Warszawa)

Zachęcamy wszystkich sympatyków Fundacji do systematycznego wpłacania na nasze konto nawet drobnych kwot. Oprócz efektu kumulacji wpłat, uzyskujemy argument bardzo ważny w rozmowach z ewentualnymi sponsorami czy partnerami.