Jak się dostać na studia za granicą?

Aby zostać przyjętym na renomowane światowe uniwersytety, należy osiągnąć ponad przeciętne wyniki podczas egzaminów. Tak dobre wyniki są wynikiem wielu godzin pracy ucznia.Podczas aplikacji na uniwersytety zagraniczne sama wiedza merytoryczna nie wystarcza, aby osiągnąć sukces.

Co może pomóc? – Job Shadowing

Bardzo istotnym atutem podczas aplikacji są odbyte staże i praktyki dla licealistów,  warsztaty lub job shadowing zawodów powiązanych tematycznie z wymarzonym kierunkiem studiów. Każdy uczeń musi wykazać swoje zainteresowania także w działalnościach wykonywanych pozalekcyjnie.   Bardzo istotne jest rozwijanie wiedzy ponad  ramy programowe, np. przez projekty badawcze, warsztaty w laboratoriach, działania pod okiem specjalistów.

The Swan Foundation poprzez własną infrastrukturę lub przez współpracę z firmami partnerskimi rozwija zainteresowania ucznia w zgodzie z oczekiwaniami danej uczelni. Fundacja buduje sieć  firm współpracujących,  które w ramach swojej działalności są w stanie wspierać młodych zdolnych Polaków, np. poprzez Job shadowing  w kancelarii prawnej, laboratorium chemicznym, czy poradni psychologicznej.

W przypadku uczniów, którzy marzą o studiach na zagranicznych uczelniach technicznych, związanych z przedmiotami ścisłymi,staramy się zapewnić możliwość uczestnictwa w warsztatach i zajęciach z matematyki, fizyki lub informatyki na wyższych uczelniach  lub dać możliwość przyglądania się pracy praktyków  poprzez współpracę z partnerskimi firmami, które pracują w obszarze inżynierii lub nauk ścisłych.

Nasi podopieczni mają możliwość udziału w :

  • zajęciach z matematyki lub informatyki na wyższych uczelniach
  • job shadowing oraz pomoc przy projektach partnerskich firm
  • kołach naukowych związanych z naukami ścisłymi lub inżynierią na wyższych uczelniach
  • zajęciach w laboratorium informatyki
  • zajęciach w laboratorium robotyki
  • zajęciach w laboratorium fizyki

Pracujesz w firmie medycznej, związanej z biznesem, laboratorium, jesteś inżynierem lub prawnikiem? Twoja firma jest otwarta na pomoc wybitnie zdolnym? Dołącz do nas – zaproś ucznia do swojej firmy! Pomóż realizować ambitne marzenia!