Jak działa kuźnia talentów?

Kuźnia talentów i Job Shadowing

Nasi podopieczni

Podopieczni Fundacji, to ambitni, zdolni uczniowie, laureaci olimpiad i konkursów kuratoryjnych. Ich chęć zgłębiania wiedzy znacznie wybiega poza standardowe ramy programu edukacyjnego w szkołach ponadgimnazjalnych. Aby zostać przyjętym na renomowane światowe uniwersytety, należy osiągnąć ponad przeciętne wyniki podczas egzaminów. Tak dobre wyniki są wynikiem wielu godzin pracy ucznia.

Budowanie prospołecznych postaw
oraz kształtowanie światopoglądu ucznia

W przypadku matury międzynarodowej IB oraz podczas aplikacji na uniwersytety zagraniczne sama wiedza merytoryczna nie wystarcza, aby osiągnąć sukces.  W przypadku chociażby matury IB, elementem obowiązkowym jest CAS.  Program CAS-u jest tym, co decyduje o oryginalności matury międzynarodowej. Zadania, jakie mają do wykonania uczniowie, daleko wykraczają poza to, czego zwyczajowo wymaga się od nich w szkole. Podczas trwania programu uczniowie muszą przez 18 miesięcy kontynuować zajęcia w trzech dziedzinach: creativity – twórcze działania związane z kulturą i sztuką, action – szeroko pojęty rozwój fizyczny, oraz service – wolontariat. Celem CAS-u jest uwrażliwienie uczniów na problemy współczesnego świata i wyrobienie prospołecznej postawy, docenienie potencjału ludzkiego umysłu i ducha, a także zachowanie równowagi w rozwoju fizycznym i duchowym młodego człowieka.

Fundacja podpowie, które programy wolontariatu są wartościowe pod kontem konkretnej uczelni, które koła naukowe na uczelniach wyższych należy rozważyć. Zagraniczne uniwersytety z dużym zainteresowaniem śledzą aktywną pracę własną ucznia.  Są to często elementy decydujące o przyjęciu na daną uczelnię.

Staże i Job Shadowing – rozwój wiedzy szkolnej w praktyce

Bardzo istotnym atutem podczas aplikacji są odbyte staże dla licealistów,  warsztaty lub job shadowing zawodów powiązanych tematycznie z wymarzonym kierunkiem studiów.  Nie wystarczą jedynie dobre oceny na świadectwie oraz wysoki wynik maturalny. Każdy uczeń musi wykazać swoje zainteresowania także w działalnościach wykonywanych pozalekcyjnie.   Bardzo istotne jest rozwijanie wiedzy ponad  ramy programowe, np. przez projekty badawcze, warsztaty w laboratoriach, działania pod okiem specjalistów. The Swan Foundation poprzez własną infrastrukturę (np. laboratorium od listopada 2016 ) lub przez współpracę z firmami partnerskimi rozwija zainteresowania ucznia w zgodzie z oczekiwaniami danej uczelni. Fundacja buduje sieć  firm współpracujących,  które w ramach swojej działalności są w stanie wspierać młodych zdolnych Polaków, np. poprzez Job shadowing  w kancelarii prawnej, laboratorium chemicznym, czy matematycznym.

Fundacja zachęca podopiecznych do przystąpienia do wybranej przez siebie ścieżki działalności, których celem jest zweryfikowanie zainteresowań ucznia. Młodzież, która planuje studiować „biznes” ma możliwość sprawdzenia swoich silnych i słabych stron w aktywnościach pro biznesowych i zbudowania praktycznych doświadczeń w tym obszarze, które następnie wzmocnią ich przyszłą aplikację na uniwersytety.

W ramach współpracy z Fundacją, podopieczny może wybrać  poszczególne działalności:
– inżynieria i nauki ścisłe
– medycyna i biochemia
– biznes
– prawo i nauki społeczne

Korzyści dla partnerów Fundacji

Partnerzy Fundacji, przyjmując pod swoje skrzydła zdolną młodzież, są jednocześnie firmą odpowiedzialną społecznie. Nasi podopieczni, to ambitni, wykształceni młodzi ludzie, którzy wesprą biznes partnera. Podczas takiej współpracy zawiązuje się relacja Podopiecznego z Partnerem, co po ukończeniu studiów za granicą, może zaowocować stałą pracą.

job shadowing program

Pracujesz w firmie medycznej, związanej z biznesem, laboratorium, jesteś inżynierem lub prawnikiem? Twoja firma jest otwarta na pomoc wybitnie zdolnym? Dołącz do nas – zaproś ucznia do swojej firmy! Pomóż realizować ambitne marzenia!