Pomoc w aplikacji na studia za granicą

The Swan Foundation otwarta jest na uczniów z całej Polski. Pomoc w aplikacji na zagraniczne studia  kierowana jest do laureatów konkursów kuratoryjnych i olimpiad. Dodatkowo pomoc przyznawany jest w oparciu o indywidualną sytuację materialną każdej osoby.

Celem pomocy w aplikacji jest wsparcie wybitnie uzdolnionej młodzieży, której dochód na rodzinę nie pozwala na finansowanie kursów przygotowujących na studia zagraniczne.

W ramach pomocy w aplikacji Fundacja zapewnia:

 • zajęcia prowadzone przez renomowanych nauczycieli z kadry The Swan School,
 • omówienie zasad rekrutacji na wybrany przez ucznia uniwersytet,
 • pomoc w selekcji niezbędnych zajęć pozaszkolnych oraz działalności społecznej,
 • przygotowanie do interview,
 • w przypadku przyjęcia ucznia na zagraniczną uczelnię, Fundacja gwarantuje pracę, jako konsultant edukacyjny w The Swan School.

Pomoc w aplikacji przyznawana jest w oparciu o:

 • udokumentowany tytuł laureata w olimpiadzie lub konkursie kuratoryjnym,
 • dochód na rodzinę, na podstawie PITa za poprzedni rok,
 • test merytoryczny organizowany przez The Swan School,
 • rozmowę kwalifikacyjną.

Aby uzyskać pomoc w aplikacji należy:

 • wysłać wypełnione zgłoszenie do programu stypendialnego, dostępne na stronie theswanfoundation.pl, na adres mailowy stypendium@theswanfoundation.pl w terminie do 30 kwietnia 2017
 • do zgłoszenia dołączyć PIT rodziny za poprzedni rok podatkowy oraz dokument potwierdzający tytuł laureata w olimpiadzie lub konkursie kuratoryjnym.

Jeśli jesteś laureatem olimpiad i kursów kuratoryjnych oraz marzysz o studiach za granicą – zgłoś się do nas. Aplikuj do The Swan Foundation.